۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

هرگز نشود که تجزیه ایرانم
ای میهن جاودان دل توفانم
عشقت به همیشه شعله ور در جانم
از ترک و بلوچ و کرد و هر رنگ و نژاد

یک روح همگی که در تن ایرانم
مهدی یعقوبی