۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

لبخند زدی شکوفه ها باز شدندناگاه که کوچه ها پر آواز شدند
از شوق پرندگان به پرواز شدند
بر روی رواق خانه بر چهره من
لبخند زدی شکوفه ها باز شدند

۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

گفتم ز چه رو پرنده زندانیگفتم ز چه رو پرنده زندانی 
شب تا به سحر چنین غمین میخوانی
ناگاه که طبل رعدها غریدند
سرتا سر آسمان که شد بارانی

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

رویای تو در سکوت عطرآگینماز دشت که میوزید بادی شبگرد
سر زیر پرش پرنده ای در شب سرد
رویای تو در سکوت عطرآگینی
دنیای مرا پر از شقایق می کرد

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

از چشمه خورشید که با کوزه نوردر خوف و خطر که دربدر می گردم
دنبال سحر کوه و کمر می گردم
از چشمه خورشید که با کوزه نور
در نیمشبی به خانه بر می گردم

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه

چون باد به کوه و دره را می مانمچون باد به کوه و دره را می مانم 
چون ابر بر آسمان که سرگردانم 
از راز شگفت  آفرینش حیران
در گستره جهان بی پایانم 

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

آهنگ سفراز دور که باد عطر تو را می آرد
آهنگ سفر دلم که در سر دارد
از باغ خیالت که به شبها گل گل
ایوان و در و پنجره ام می بارد

مهدی یعقوبی


۱۳۹۶ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

در رود زلال کهکشانهای عظیمگاهی که من از تنم جدا می گردم
در پهنه بیکران رها می گردم
در رود زلال کهکشانهای عظیم
دنبال کسی به ناکجا می گردم

مهدی یعقوبی