۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

سوسوی چراغ خانه ها را کشتندبا داس و تبر جوانه ها را کشتند
بر روی لبان ترانه ها را کشتند
در نیمشبان به پوزه خون آلود
سوسوی چراغ خانه ها را کشتند

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

شاید سخنم دهد سرم را بر بادشاید سخنم دهد سرم را بر باد
اما که بر آرم به لبم بادا باد
بر مهر نماز و تسبیح و سجاده
ای شیخ که بر خدای تو لعنت باد

مهدی یعقوبی


قافیه « باد» در در دو بیت هر کدام معنای متفاوتی دارند .


۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

پاییزنارنجی و زرد و سرخ و روح انگیزی
از عطر دلاویز غزل لبریزی
یک پنجره ی شکفته بر رویاها
پاییز تو جادوگر رنگ آمیزی

مهدی یعقوبی


۱۳۹۶ آبان ۱۱, پنجشنبه

یک لقمه نان به صد هزاران ملااز فقر و گرسنگی تنم می لرزد
مادر که به پیش چشم من پرپر زد
یک لقمه نان به صد هزاران ملا
با مسلک و دین و مذهبش می ارزد

مهدی یعقوبی


۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

بیکرانه نورآنگاه که از خودم جهان دور شدم
از عطر ستارگان که مسرور شدم
در وسعت بی نهایتی آهنگین
پرتاب به بیکرانه نور شدم

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

در میهن مندر میهن من که چهره ای خرم نیست
جز ضجه و تابوت و غم و ماتم نیست
بر سفره خالی که پدر شرمنده
گویی که خدا به وسعت عالم نیست

مهدی یعقوبی

تاریخ جنایت است تاریخ شماشمشیر دو لب نشسته بر گردن ما
یا چوبه اعدام که یا دین خدا
هر گوشه به گوشه ناله و غصه و آه
تاریخ جنایت است تاریخ شما

مهدی یعقوبی

۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

لبخند زدی شکوفه ها باز شدندناگاه که کوچه ها پر آواز شدند
از شوق پرندگان به پرواز شدند
بر روی رواق خانه بر چهره من
لبخند زدی شکوفه ها باز شدند