۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

در میهن مندر میهن من که چهره ای خرم نیست
جز ضجه و تابوت و غم و ماتم نیست
بر سفره خالی که پدر شرمنده
گویی که خدا به وسعت عالم نیست

مهدی یعقوبی