۱۳۹۷ آبان ۲۱, دوشنبه

دنبال گلی جهان که ناپیدایم
عمری به دل برکه ای از رویایم
در باغ ستارگان که در نجوایم
در گستره خیال عطرآگینی
دنبال گلی جهان که ناپیدایم
 
مهدی یعقوبی