۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

من عاشق کردستانم





زیبایی جاودانه ی ایرانم
خورشید شراره می کشد در جانم
غرنده تر از شیر که در میدانها
من تا به ابد عاشق کردستانم

مهدی یعقوبی