۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

لبخند زدی شکوفه ها باز شدندناگاه که کوچه ها پر آواز شدند
از شوق پرندگان به پرواز شدند
بر روی رواق خانه بر چهره من
لبخند زدی شکوفه ها باز شدند